Det finns ingen video

Film om socialt företagande

Ett litet samtal med Penilla Gunther:

https://www.youtube.com/watch?v=5w-A4xuPcFQ

Flerlänkar med filmer om sociala företag:

https://www.youtube.com/watch?v=gDnrLoA8Ieo

Vad är ett socialt företag:

https://www.youtube.com/watch?v=unXgP-6WNco

Affärsutveckling i sociala företag

https://www.youtube.com/watch?v=-d5BuBzfpJs

Startprocessen i sociala förtag:

https://www.youtube.com/watch?v=unXgP-6WNco

Ledarskap i sociala företag:

https://www.youtube.com/watch?v=Qe41ChzE-MM

 

Ny film med Annika Falk

https://www.youtube.com/watch?v=eL_KR5IKYBE&feature=youtu.be

https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/mangfald/stod-till-asf.html