Hushållsfixare med tid för omtanke

Vad gör Hushållsfixarna?

Vi jobbar i första hand med ROT o RUT-tjänster.

Vi har även ett "ben" till där vi jobbar aktivt med arbetsträning för människor som av olika orsaker har utmaningar med att hitta, få och behålla ett arbete.

Varför startades Hushållsfixarna?

Företaget startades som ett kommunalt projekt med en handledare som var anställd av kommunen och efter ett år bildades den ideella organisationen Hushållsfixarna. Vi startade företaget för att arbeta, för att skapa jobb till oss medlemmar som alla hade varit långvarigt borta från arbetsmarknaden av olika orsaker.

Varför startade ni kooperativ?

Vi som startade Hushållsfixarna valde att starta som ett kooperativ dels för att vi ville följa de sju kooperativa principerna*, samt att det kändes enklare att starta företag tillsammans. Vi ville skapa ett företag som jobbade med människor. Hos oss har till exempel frisk- och personalvård varit viktigt hela tiden och är det fortfarande. Vi ville även att mottot: ”Tid för omtanke” ska gälla oss i personalen så vi tar hand om och uppmärksammar varandra.

Vad erbjuder ni för unikt värde till era kunder?

”Tid för omtanke”, vårt motto, vilket betyder att vi alltid ska ha tid att samtala eller fika med kunden efter utfört jobb. Vi märker att vårt arbete med att motverka utanförskap för gruppen som är långvarigt utanför arbetsmarknaden är uppskattat men våra kunder köper dock oftast tjänster av oss för att vi är bra på det vi gör.

Vad erbjuder ni för unikt värde till samhället?

Samhället vinner mycket på att vi i de sociala företagen tar oss från långvarigt utanförskap och börjar tjäna pengar själva. Vi betalar skatt och går bort från långtidssjukskrivningar och bidragsberoende. Hos oss på Hushållsfixarna arbetar alla anställda 100 % av sin förmåga. Det betyder att vi anpassar arbete och praktik efter de personer som finns i vårt företag. Vi ställer upp med arbetshjälpmedel och stödjer våra anställda. Samhället har stor nytta av att vi ger våra äldre och handikappade kunder tid för omtanke, när ensamhet bland äldre breder ut sig och människor bor hemma i mycket längre är det en enorm glädje vi sprider av att ge dessa extra tid. Det finns ytterligare vinster med vårt sociala arbetsintegrerade kooperativ och det är att vården runt missbrukare finner en öppning ut i praktik och dagligt arbete. En ytterligare del är att vi jobbar med att påverka politiker och vi försöker opinions arbeta både lokalt och regionalt. Anna Ytell sitter till exempel med i Skoopis styrelse.

På vilket sätt återinvesterar ni eventuell vinst?

Vi återinvesterar vår vinst främst i personalvård, nyanställningar, utbildningar och genom att utöka verksamheten med fler tjänster.

Vad är ert mål för framtiden?

Vårt mål för framtiden är vi ska kunna öka antalet anställningar och verksamhetsområden. Att starta upp Hushållsfixarna i alla städer i Sverige. Om fem år hoppas vi på att vara minst dubbelt så många anställda och ha några fler tjänster inom miljöarbeten.

Senaste kommentaren

06.11 | 22:14

Hej, vi skulle vilja få in en offer på vad det skulle kosta för oss att köpa flyttstädning från er.
Samt när ni skulle kunna ha tid att göra flyttstädningen. Har ni tid redan denna vecka?
Hälsningar

05.08 | 11:22

Har ni flytthjälp med?

27.06 | 07:57

Hej! Tyvärr har vi ingen möjlighet att kunna utföra det under sommaren.
Hälsningar Hushållsfixarna

Dela den här sidan